Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Ivana Maštálky!

Pravděpodobně Vás sem přivedl nějaký již vzniklý nebo vnikající (právní) problém a rozhodli jste se vyhledat pomoc advokáta, tedy bez dalšího okolkování:

Poskytuji služby především v právních oblastech trestního, občanského práva („generální praxe“) a práva informačních technologií jako průřezové oblasti. Vždy s důrazem na individuální potřeby a možnosti klienta – v mé kanceláři nepředstavuje Váš právní problém pouze další číslo spisu. Věnuji se mu osobně bez delegování  problému na koncipienty, asistenty, sekretářky apod. Působím především v geografické oblasti Plzeňského a Karlovarského kraje.

Mou snahou je vždy realizovat postup výhodný pro klienta,  zejm. z dlouhodobého pohledu, aby nedocházelo ke zbytečnému a často účelovému protahování kauzy a růstu nákladů,  mj. na právní zastoupení, bez reálného přínosu pro Vás. Odměnu po vzájemné dohodě sjednávám s klientem tak, aby odrážela náročnost kauzy, jak časovou , tak odbornou, případně i další aspekty.

V navazujících odborných oblastech spolupracuji se  soudními znalci, daňovými poradci,  autoškolami ad., tak aby nešlo pouze o právní poradenství bez přihlédnutí k dalším odborným aspektům kauzy, když izolovaný právní pohled, bez přihlédnutí k realitě všedních dní, může někdy věci spíše uškodit.

Můžete mě kontaktovat a domluvit se případně na osobní konzultaci. Jelikož jsem stále „v pohybu“ a  nedržím žádné oficiální otvírací hodiny, kdy „sedím“ v kanceláři, je nutné osobní návštěvu předjednat (email, tel) – vždy se snažím maximálně vyjít vstříc Vašim časovým možnostem s ohledem Vaše pracovní a  rodinné vytížení.Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz