Vítejte na stránkách advokátní kanceláře Mgr. Ivana Maštálky!

Pravděpodobně Vás sem přivedl již vzniklý nebo právě se líhnoucí (právní) problém a rozhodli jste se vyhledat pomoc advokáta, tedy bez dalšího okolkování přejdeme k věci:

Poskytuji služby především v oblastech trestního, občanského práva („generální praxe“) a práva informačních technologií jako průřezové oblasti. Vždy s důrazem na individuální potřeby a možnosti klienta – v mé kanceláři nepředstavuje Váš právní problém pouze další číslo spisu. Působím především v geografické oblasti Plzeňského a Karlovarského kraje.

Mou snahou je vždy realizovat postup výhodný pro klienta,  především z dlouhodobého hlediska, aby nedocházelo ke zbytečnému a často účelovému protahování kauzy a růstu nákladů,  mj. na právní zastoupení, bez reálného přínosu (pro Vás). Odměnu po vzájemné dohodě sjednávám s klientem tak, aby odrážela náročnost kauzy, jak časovou , tak odbornou, případně i další významné okolnosti.

V navazujících odborných oblastech spolupracuji se  soudními znalci, daňovými poradci,  autoškolami ad., aby nešlo z mé strany pouze o izolované poskytování právního poradenství bez přihlédnutí k dalším odborným aspektům věci a případnému přesahu do jiných oborů, jelikož izolovaný „advokátní“ pohled, bez kontaktu s realitou všedních dní, může někdy spíše uškodit.

Můžete mě kontaktovat a případně si sjednat osobní konzultaci, jelikož ve většině případů je osobní kontakt nezbytný k náležitému vzájemnému vysvětlení podstaty problému a možného postupu. Protože jsem stále „v pohybu“ a  nedržím „otvírací hodiny“, kdy „sedím“ v kanceláři, je nutné osobní návštěvu předjednat (email, tel) – vždy se snažím maximálně vyjít vstříc Vašim časovým možnostem.



Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz