O kanceláři

Má advokátní kancelář jako samostatná advokátní praxe vznikla v roce 2019, v advokacii se pohybuji již od roku 2009 avšak jako zaměstnanec jiných AK. Působím především v oblasti bývalého Západočeského kraje, přičemž sídlo mé kanceláře se nachází v Plzni.

Pozitivní přístup ke klientovi a jeho problému považuji za základ – často se nad velice intimními záležitostmi klienta potkáváme velmi dlouhou dobu a vzájemná důvěra a individuální přístup je nedocenitelný. S tím souvisí i skutečnost, že advokacii vykonávám opravdu „osobně„, klient má jistotu, že bude jednat opravdu se mnou, že k soudu s ním opravdu budu chodit já, že nebude odkázán na koncipienty, sekretářky, asistenty ad. a svého advokáta za celou dobu sporu nepotká. I já v případě potřeby spolupracuji s jinými advokáty, ale jde spíše o situace naprosto výjimečné, pouze tehdy , když je to v zájmu klienta a nelze věc řešit jinak.

Působím především v oblasti „generální praxe“ občanského práva, trestního práva, trestního/přestupkového práva zejm. v silničním provozu, dále pak práva informačních technologií jako průřezového právního oboru, především se zájmem o trestněprávní problematiku a otázku nekalé soutěže v oblasti ICT práva, resp. „nových technologií“ vůbec.

Blíže o mě:

Mgr. Ivan Maštálka, LL.M., MBA

Absolvoval jsem Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni  v roce 2009 (Mgr.).  Dále jsem absolvoval s vyznamenáním studijní obor „Corporate Law“  na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně/Nottingham Trent University  UK  v roce 2013  (LL.M.).  Své vzdělání jsem rozšířil i mimo právní obor, a to o manažerské studium na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně  / University St. Francis, Joliet v USA   v roce 2018 (MBA).

Pokud jde o pracovní zkušenosti nejprve jsem se od roku  2000 zabýval jako freelancer informačními technologiemi, zejm. programováním, tvorbou web aplikací a počítačovou bezpečností.  Od roku 2009 jsem  pracoval jako advokátní koncipient v plzeňské advokátní kanceláři  JUDr. Františka Korandy  až do roku 2014, kdy jsem se rozhodl načerpat v letech 2014-2015 další zkušenosti především v oblasti práva informačních technologií v AK JUDr. Jána Matějky, Ph.D. v Praze. V mezidobí jsem působil jako asistent Europoslance. Od roku 2018 jsem opět pracoval v AK Koranda, načež jsem v roce 2019 založil svou samostatnou advokátní praxi.

Pohled do kanceláře:

Kancelář
Jednací místnost