Odměna za právní služby

Odměna za právní služby je s klientem vždy sjednávána individuálně s ohledem na odbornou a časovou náročnost věci.

Odměna je

  1. smluvní odměna – s ohledem na konkrétní kauzu jako:
    • úkonová odměna – sjednaná výše odměny za jeden úkon právní pomoci (např. za sepis odvolání, smlouvy, jednání před soudem ad.)
    • hodinová sazba – která činí částku zpravidla od 1000 Kč do 2.000 Kč za každou započatou hodinu (v závislosti na složitosti dané problematiky).
  2. mimosmluvní odměna – zde výše odměny vychází z ust. § 6 a násl. advokátního tarifu (např. dle hodnoty věci), v případě, že není sjednána odměna smluvní.

Dále je v případě dlouhodobé spolupráce možno sjednat měsíční paušální odměnu (výhodné pro podnikatele s častějšími právními problémy).

Nejsem plátcem DPH.